Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2013

stayalife
4123 68d9
Reposted fromkaha kaha
stayalife
9702 b0c1
Reposted fromyolo28 yolo28
stayalife
3309 b680
Reposted fromyolo28 yolo28

June 25 2013

stayalife
1188 2a8b
Tak się właśnie czuję...
Reposted fromBuena Buena

June 23 2013

stayalife
Play fullscreen
Reposted byvela vela

June 03 2013

stayalife
9021 76a9 500
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viablom1 blom1

May 30 2013

stayalife
stayalife
2160 de2b
Reposted fromShini Shini

May 28 2013

stayalife
2503 0cc0 500
Reposted fromlostinspace lostinspace
stayalife
Reposted fromSoylentHolger SoylentHolger

May 26 2013

stayalife
stayalife
- To głupia desperacja.
- Nie, to zakochanie.
- No, mówiłam przecież, desperacja.
— rozważania blondynek i rudej
Reposted fromgorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia

May 22 2013

stayalife
1039 2c50
Nom!
Reposted fromExfeletes Exfeletes

May 21 2013

stayalife
5438 698a
Reposted fromangusiasty angusiasty

May 19 2013

stayalife
Play fullscreen
<3
Reposted byvacannesmelodramaticfool
stayalife
Reposted fromoski oski

May 16 2013

stayalife
S: Dlaczego nie mogę przestać analizować? Dlaczego ciągle obserwuję swoje życie z perspektywy widza w kinie zamiast naprawdę w nim uczestniczyć?
A: Bo my już tak mamy. My, którzy żyjemy przede wszystkim w świecie swoich myśli.
Reposted fromcherrycrush cherrycrush viablom1 blom1
4847 12d7

Photo

stayalife
5032 371a
Już jutro...bedzie po najgorszym <3
Reposted bydlugiwarkoczmotherofdragonslemkovesleeplessdiary
stayalife
4967 c107
Jutro sąd ostateczny w postaci kolejnych matur...
Reposted byjezsadystahaz3lAmymalag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl